Fragtpriser og vilkårVilkår
Salgs- og leveringsbetingelser (forbruger)
for St. Hippolyt Danmark A/S
 
Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse
Alle aftaler der indgås via online-shoppen på hjemmesiden www.shop.hippolyt.dk mellem St. Hippolyt Danmark A/S og en kunde sker på disse salgs- og leveringsbetingelser, som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling.
Er kunden ikke forbruger i købelovens forstand, men handelsdrivende, sker købet på St. Hippolyt Danmark A/S  salgs- og leveringsbetingelser for erhvervsdrivende.
Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger, der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på hjemmesiden, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen.
Bindende aftale er først indgået mellem parterne, når ordren er accepteret af St. Hippolyt Danmark A/S ved fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse, evt. via e-mail.
Afgivelse af ordre på www.shop.hippolyt.dk
Når der er afgivet en ordre via online-shoppen på hjemmesiden, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail med en kvittering for de bestilte produkter. Den fremsendte kvittering er ikke en ordrebekræftelse, men alene kvittering for modtagelse af bestillingen. Der vil efterfølgende blive fremsendt en ordrebekræftelse som leverancen sker på baggrund af, og først på dette tidspunkt er aftalen bindende for St. Hippolyt Danmark A/S. St. Hippolyt Danmark A/S kan derfor annullere bestillingen, indtil ordrebekræftelse er fremsendt.
Opbevarelse af indgåede aftaler
St. Hippolyt Danmark A/S opbevarer ikke indgåede aftaler, og disse er derfor ikke tilgængelige for kunden efterfølgende. St. Hippolyt Danmark A/S opfordrer derfor til, at den modtagne ordrebekræftelse og/eller faktura gemmes, da St. Hippolyt Danmark A/S ikke har mulighed for senere at sende en kopi.
Alle kontrakter indgås på dansk.
Priser
Alle Priser er angivet i DKK inklusive 25 % moms og eksklusive forsendelse. De angivne priser gælder kun for ordre til levering i Danmark – Grønland og Færøerne undtaget. St. Hippolyt Danmark A/S oplyser portosatser/transportomkostninger samt afgifter/gebyrer ved betaling med kreditkort inden afslutning og gennemførelse af købet. Disse omkostninger er således ikke indeholdt i prisen på produktet.
Forbehold
Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser i forbindelse med aftaleindgåelsen samt andre forhold, der kan medføre oplysning af forkerte priser samt for, at en vare er udsolgt og derfor ikke kan leveres. I så fald er St. Hippolyt Danmark A/S berettiget til at annullere en indgået aftale.
Betaling
Betaling for bestilte vare skal ske online ved brug af Dankort eller Visa. Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, men St. Hippolyt Danmark A/S hæver først beløbet ved afsendelsen af varerne.
St. Hippolyt Danmark A/S benytter et certificeret betalingssystem, som er godkendt af PBS. Al datakommunikation under købet foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se data, der udveksles. Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.
Levering
St. Hippolyt Danmark A/S ekspederer indgåede ordrer hurtigst muligt. Leveringstider for en vare anført på www.shop.hippolyt.dk er alene vejledende.
Forsendelse sker for købers regning og risiko. Dersom St. Hippolyt Danmark A/S ikke har modtaget speciel instruks, er St. Hippolyt Danmark A/S berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.
Leveringstid
Leveringstiden angives i ordrebekræftelsen. Normalt leveres indenfor 2-3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager udenfor St. Hippolyt Danmark A/S’ kontrol.
Fortrydelsesret
I henhold til Forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på alle varer købt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten løber fra modtagelsesdagen af varerne. Kunden er berettiget til at afprøve varen, men for at benytte sig af fortrydelsesretten, skal varen returneres i væsentlig samme stand, som den var i, da den blev modtaget.
For foderprodukter gælder, at disse skal være ubrudte/uåbnede, for at fortrydelsesretten kan benyttes.
Benyttelse af returretten kan ske ved at afvise varen ved modtagelsen eller ved returnering til:

 
St. Hippolyt Danmark A/S
Øgelundvej 7
7330 Brande

 
Ved returnering bedes faktura, kvittering eller ordrebekræftelse vedlagt sammen med oplysninger om reg. og konto nummer, hvortil det betalte beløb kan tilbagebetales. Såfremt faktura, kvittering eller ordre-bekræftelse ikke forefindes, skal der vedlægges oplysninger om købers navn og adresse.
Varen skal returneres fragtfrit og uden omkostninger for St. Hippolyt Danmark A/S.
Portoomkostninger pålagt ordren ved købet refunderes ikke.   
Mangler & reklamation
St. Hippolyt Danmark A/S yder 24 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.
For varer med angivet ”mindst holdbar til” eller tilsvarende dato, er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode.
Reklamation over mangler skal fremsættes overfor St. Hippolyt Danmark A/S inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.
Reklamation kan fremsendes til St. Hippolyt Danmark A/S på adressen:
St. Hippolyt Danmark A/S
Øgelundvej 7
7330 Brande

 
Reklamation kan også fremsendes på e-mail: hippolyt@hippolyt.dk
eller indtelefoneres på tlf.: +45 7020 5344.
Lider salgsgenstanden af en mangel, vil St. Hippolyt Danmark A/S søge at afhjælpe denne eller foretage omlevering, hvis dette ikke påfører St. Hippolyt Danmark A/S uforholdsmæssige omkostninger.
St. Hippolyt Danmark A/S afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med Post Danmark eller på anden vis ifølge aftale med St. Hippolyt Danmark A/S.
 

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hippolyt@hippolyt.dk.


Cookies
Vi benytter cookies på hippolyt.dk - Cookies er et lille stykke tekst, som sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om følgende:

Brugerindstillinger
Indhold af indkøbskurv
Om en bruger er logget ind
Hvordan hjemmesiden benyttes til intern statistik